Hylamide

Hylamide

Hylamide är en serie hudvårdsprodukter som målinriktat verkar på flera nivåer i huden från hudytan ner till subkutan nivå.

Hylamide fokuserar på att nå ner på djupet på ett kontrollerat sätt för att nå flera nivåer i huden med specifika funktioner i en och samma produkt.